F  R  E  E       W  I  L  D       W  O  R  L  D 
 A   T  r  a  v  e  l   B  l  o  g   f  o  r   t  h  e   W  i  l  d   a  t   H  e  a  r  t


AFRIKAANS 

Ek is Afrikaans. Afrikaans is my moedertaal.   

 1: Mense Slaap op 'n Trein (gedig)